Friday, August 26, 2016

യർമ്മ’- മാതൃത്വത്തിന്റെ മറുപുറം

പി.  ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
ബഹ്റിൻ കേരളീയ സമാജത്തിൽ ഇന്നലെ നടന്ന യർമ്മ എന്ന നാടകം കണ്ടപ്പോൾ ഓർത്തുപോയത്  സ്പെയിൻ പത്തൊന്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയ സങ്കീർണ്ണമായ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. 
ഫെ‍‍ഡറിക്കോ ഗാർഷ്യ ലോർക്ക രചിച്ച യർമ്മ എന്ന നാടകം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പ്രസവിക്കാത്ത (യർമ്മ) ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥയും അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘട്ടനങ്ങളും അതുവഴി സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരിയുടെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലം ഉള്ള ഒരു നാടകമാണ്. 
പട്ടാള ഭരണത്തിന് ശേഷം 1931ൽ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള ഭരണമാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി പലയിടങ്ങളിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിച്ചിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ്കോ ഫ്രാങ്കോ 34ാമത്തെ വയസിൽ സ്പെയിനിൽ സ്വന്തം കഴിവിനാൽ പട്ടാള ജനറൽ ആയ വ്യക്തിയാണ്. സ്പെയിൻ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ രാജ്യമായത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു.ഹിറ്റ്ലർക്കും മുസ്സോളിനിക്കും സഹായങ്ങൾ നൽകിയ ഫ്രോങ്കോ 1939ൽ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് പത്രങ്ങൾക്കും എഴുത്തുകാർക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗാർഷ്യ എഴുതിയ ഈ നാടകത്തിന് ഒരു മറുപുറം അല്ലെങ്കിൽ കാണാപ്പുറമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകളുമായി മനുഷ്യത്വം പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ട യർമ്മ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സന്പത്തിനേക്കാൾ മറ്റ് സുഖലോലുപതയെക്കാൾ മാനുഷിക മൂല്യത്തിന് പരിഗണന നൽകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ്. അതേസമയം യർമ്മയുടെ ഭർത്താവായ ജുവാനാകട്ടെ, തികഞ്ഞ സ്വാർത്ഥനും സ്വന്തം ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വരെ മറ്റാർക്കും പങ്കു വയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയുമാണ്. ജുവാൻ, സന്പത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും ഒപ്പം സ്വന്തം ഭാര്യയെ വരെ ഒരു ‘മുതൽ’ മാത്രമായി പരിഗണിക്കുന്ന മുതലാളിയാകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മധ്യവർഗ്ഗ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇവിടെ യർമ്മയും ജുവാനും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉയരത്തിലിരിക്കുവാൻ സ്ഥിരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജുവാൻ കണ്ണും നട്ട് രാപ്പകൽ ഇരിക്കുന്നത് തന്റെ സന്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുവാനാണ്. ഇതിനിടയിൽ തന്റെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സന്പത്തായ യർമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യം ഏതൊരു മുതലാളിയെ പോലെ ജുവാനും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. 
ഒരു ബൂർഷ്വാസിയുടെ മനസ് കടമെടുത്ത ജുവൻ യ‍‍‍‍ർമ്മയെ തന്റെ ഭാര്യ എന്ന തൊഴിലാളിയാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ യർമ്മയിൽ ഉണ്ടായ മാനസിക മാറ്റങ്ങൾ യർമ്മയെ ചില വിപ്ലവകരമായ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. യർമ്മയുടെ പഴയ സുഹൃത്തായ വിക്ടറിൽ യർമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹം തോന്നുകയും വിക്ടർ വിട്ട് പോകുന്പോൾ സങ്കടം വരികയും ചെയ്യുന്നു. തനിക്ക് സ്ഥിരം അന്നവും മറ്റ് വസ്തുക്കളും സൗകര്യങ്ങളും തരുന്നില്ലേ എന്ന് നിരന്തരം വാദിക്കുന്ന ജുവാനെ യർമ്മ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലുന്പോൾ പറയുന്ന വാചകം ഇതാണ്. “ഞാൻ കൊന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തന്നെയാണ്. എന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ!”
ഒരു മുതലാളിയെ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്ന തൊഴിലാളി നശിപ്പിക്കുന്നത് തനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന തൊഴിലും അതുവഴി ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളുമാണെന്ന ചിന്തയും ഇതിലുണ്ട്. എങ്കിലും സ്വാർത്ഥന്മാരുടെ മനുഷ്യരഹിതമായ പ്രവ‍ർത്തികൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാതെ വയ്യ എന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്തയും കവി മനസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു.
സമാജത്തിൽ ഈ നാടകം അവതരിപ്പിച്ച സംവിധായകൻ ഡോ സുനിൽ, സംഗീത സംവിധായകർ, അണിയറ ശിൽപ്പികൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു.സമാജത്തിന്റെ സ്ഥലപരിമിതി പരമാവധി നന്നായി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് സംവിധായകൻ േസ്റ്റജ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.യർമ്മയായി അഭിനയിച്ച വിജിന സന്തോഷ് അവരുടെ റോൾ വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. േസ്റ്റജിന്റെ പിറകിലായി ഉപയോഗിച്ച ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനും അതിലെ രൂപങ്ങളും കൂറെക്കൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. വേദിക്ക് പുറത്തെ പ്രതീകങ്ങൾ ആയി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ലൈറ്റുകളുടെ അഭാവത്താൽ ആസ്വാദ്യമായില്ല.
ഇടയ്്ക്കിടെ കൂട്ടത്തോട് കൂടി വരുന്ന കുട്ടികളുടെ വരവ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സന്തോഷവും കാണികൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്മാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും കൂട്ടത്തോടെയുള്ള വരവ് അരോചകമായി തോന്നി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ യർമ്മയെക്കുറിച്ച് അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തരംഗം കുറേക്കൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു. ആദ്യ രംഗത്തിൽ കുളക്കടവിൽ നടത്തിയ സ്ത്രീകളുടെ പരദൂഷണം നടന്മാർ വളരെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും കാണികൾ അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു.
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാടകമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബഹ്റിനിലെ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിച്ച ഈ നാടകം കേരളത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ നാടക ഗ്രൂപ്പുമായി വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ തരത്തിൽ തന്നെ വളർന്നിരിക്കുന്നു. നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച ഒട്ടുമിക്ക നടന്മാരും എല്ലാവരും മനോഹരമായ അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല നാടകം തഴക്കം വന്ന നാടക സംവിധായകന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നാടകത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണികൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു എന്നതും നാടകത്തെ വേറിട്ടതാക്കിത്തീർത്തു.
ഇന്നലെ ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ അവതരിപ്പിച്ച യെർമ എന്ന നാടകത്തെപ്പറ്റി 4 pm ചെയർമാൻ ശ്രീ.പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നൽകിയ വിവരണം.

Source: 4pm News (www.4pmnews.com)

Thursday, June 23, 2016

"ഊരുഭംഗം"

ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജം സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുടെ പ്രതിമാസ നാടകാവതരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൂൺ 25 ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് ഭാസമഹാകവിയുടെ "ഊരുഭംഗം" എന്ന നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അരീനാ തിയേറ്റർ സമ്പ്രദായത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ നാടകത്തിലൂടെ , വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൃശ്യസാദ്ധ്യതയാണ് സംവിധായകൻ വിഷ്ണു നാടകഗ്രാമം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ നാടകമാണ് 'ഊരുഭംഗം'. സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുടെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആവേശമായി, പ്രോത്സാഹനമായി വർത്തിച്ചിട്ടുള്ള താങ്കളുടെ മഹനീയ സാന്നിദ്ധ്യം ഈ സംരംഭത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും എത്തിച്ചേരുക.

Thursday, April 28, 2016

സമാജം വായനശാലയുടെ ‘അക്ഷരഖനി’ക്ക് നാളെ തുടക്കം

മനാമ: ബഹ്‌റിൻ കേരളീയ സമാജത്തിന്‍റെ ലൈബ്രറി വിഭാഗം നടത്തുന്ന പുസ്തക ശേഖരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ രാവിലെ 11.30ന് പദ്മശ്രി മധു നിർ‍വ്വഹിക്കുമെന്ന് സമാജം ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡണ്ട്‌ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത്, സമാജം ജനറൽ‍ സെക്രട്ടറി എൻ.കെ വീരമണി എന്നിവർ‍ പത്രക്കുറിപ്പിൽ‍ അറിയിച്ചു.
ജി.സി.സിയിൽ‍ ഏറ്റവും കൂടുതൽ‍ മലയാള പുസ്തകമുള്ള ലൈബ്രറിയെ വീണ്ടും വിപുലപ്പെടുതുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ‘അക്ഷരഖനി’ എന്ന പേരിൽ‍ പ്രവർത്തോദ്ഘാടനം നടത്തുന്നതെന്ന് സമാജം ലൈബ്രേറിയൻ വിനയചന്ദ്രൻ നായർ‍ വ്യക്തമാക്കി.
മലയാള പുസ്തകങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും ഉൾ‍പ്പെടെ പതിനയ്യായിരത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ‍ സമാജം ലൈബ്രറിയിൽ‍ ഉണ്ട്. നോവൽ‍, കഥ, കവിത, നാടകം കുറ്റാന്വേഷണകഥകൾ‍, ചെറുകഥകൾ‍, ആത്മീയപരമായും ശാസ്ത്രപരവുമായ പുസ്തകങ്ങളും, റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ‍ ഉൾ‍പ്പെടെ പൊതുവായ അറിവ് നൽ‍കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും ഇപ്പോൾ‍ തന്നെ സമാജം വായനശാലയിൽ‍ ലഭ്യമാണ്. കുട്ടികളിലെ പുസ്തക വായനാശീലത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കുട്ടികൾ‍ക്കായി പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗം തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമാജത്തിന്‍റെ അംഗങ്ങൾ‍ക്കും, അല്ലാത്തവർ‍ക്കും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രാദേശിക സംഘടനകൾ‍ക്കും ഈ അക്ഷരഖനിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ‍ സംഭാവന ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സംരംഭത്തിൽ‍ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ‍ അറിയിച്ചു.
കൂടുതൽ‍ വിവരങ്ങൾ‍ക്ക് സമാജം ലൈബ്രേറിയൻ വിനയചന്ദ്രൻ നായർ‍ (39215128), ലൈബ്രറി കൺ‍വീനർ‍ രഞ്ജിത്ത് തരോൾ‍ (36170555) എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

Wednesday, April 27, 2016

സിനിമയുടെ രസതന്ത്രം പങ്കുവെച്ച് ബേസില്‍ ജോസഫ്

കേരളീയ സമാജം സിനിമ ക്ളബിന്‍െറ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നവാഗത സംവിധായകന്‍ ബേസില്‍ ജോസഫുമായി മുഖാമുഖം സംഘടിപ്പിച്ചു. എം.എം.രാമചന്ദ്രന്‍ ഹാളില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ നിരവധി പേര്‍ പങ്കെടുത്തു. ഒരു ഷോര്‍ട് ഫിലിം പദ്ധതി ‘കുഞ്ഞിരാമായണം’ എന്ന സിനിമയായി മാറിയതിനുപിന്നിലെ കഥകള്‍ ബേസില്‍ പങ്കുവെച്ചു. കഴിവുകള്‍ ഒതുക്കിവെക്കാതെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴിയും മറ്റും ആവിഷ്കാരം നടത്താന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്നും അപ്പോള്‍ അവസരങ്ങള്‍ തേടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദേശീയ-അന്തര്‍ദേശീയ തലങ്ങളില്‍ അവാര്‍ഡുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടുന്ന പല നല്ല സിനിമകളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് പ്രേക്ഷകര്‍ തിയറ്ററില്‍ പോയി അത്തരം ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ‘ഗുസ്തി’ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുക്കുന്ന തന്‍െറ പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍െറ ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി വരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചടങ്ങില്‍ സമാജം ആക്റ്റിങ് പ്രസിഡന്‍റ് ഫ്രാന്‍സിസ് കൈതാരത്ത്, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എന്‍.കെ.വീരമണി, കലാവിഭാഗം സെക്രട്ടറി മനോഹരന്‍ പാവറട്ടി, സിനിമ ക്ളബ് കണ്‍വീനര്‍ അജിത്നായര്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. ജോ.കണ്‍വീനര്‍ രഞ്ജിഷ് മുണ്ടക്കല്‍ നന്ദി പറഞ്ഞു.

Monday, April 25, 2016

കേരളീയ സമാജം: മേയ് ദിനത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പും വിവിധ മത്സരങ്ങളും

മേയ് ദിനത്തില്‍ ബഹ്റൈന്‍ കേരളീയ സമാജം വിപുലമായ പരിപാടികള്‍ നടത്തുമെന്ന് സമാജം ആക്റ്റിങ് പ്രസിഡന്‍റ് ഫ്രാന്‍സിസ് കൈതാരത്ത്, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എന്‍.കെ.വീരമണി എന്നിവര്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. ലോക തൊഴിലാളി ദിനത്തില്‍ ബഹ്റൈനിലെ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ വിപുലമായ പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് . ഇതിനായി പി.ടി.നാരായണന്‍ ജനറല്‍ കണ്‍വീനറും എസ്.പി.മനോഹരന്‍ ജോ.കണ്‍വീനറുമായി സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു. മേയ് ഒന്നിന് രാവിലെ ഒമ്പതുമണി മുതല്‍ സമാജത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് നടക്കും. സ്പെഷലിസ്റ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ 25ഓളം ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫിന്‍െറയും സേവനം രാവിലെ മുതല്‍ ലഭ്യമാക്കും. സമാജം അംഗങ്ങള്‍ അല്ലാത്തവര്‍ക്കും മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പിലും അനുബന്ധ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ബഹ്റൈനിലെ വിവിധ തൊഴില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും പണിയെടുക്കുന്ന മലയാളികള്‍ക്ക് ഇതോടനുബന്ധിച്ച മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. മേയ്ദിന ഗാനങ്ങള്‍, ലളിത ഗാനം, മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനം, ഹിന്ദി ചലച്ചിത്ര ഗാനം, സമൂഹ ഗാനം (മലയാള വിപ്ളവ ഗാനം),മോണോ ആക്റ്റ് ,വടംവലി എന്നിവയാണ് മത്സര ഇനങ്ങള്‍.പ്രധാന ലേബര്‍ ക്യാമ്പുകളില്‍ നിന്ന് സൗജന്യ വാഹന സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. സമാജത്തില്‍ പ്രാതലും ഉച്ച ഭക്ഷണവും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മേയ് ഒന്നിന് വൈകുന്നേരം പ്രശസ്ത നാടക പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കരിവള്ളൂര്‍ മുരളിയുടെ ഏകപാത്ര നാടകം ‘അബൂബക്കറിന്‍െറ ഉമ്മ പറയുന്നു’ അരങ്ങിലത്തെും. ഒറ്റക്ക് ഒരേ കഥാപാത്രത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വേദികളില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ലോക റെക്കോഡിന് അര്‍ഹമായ നാടകം 1685 ാമത് വേദിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കരിവള്ളൂര്‍ മുരളി മേയ്ദിന സന്ദേശം നല്‍കും. പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ കലോത്സവ മത്സരത്തിനായുള്ള നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സമാജം ഓഫീസില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കും. വ്യക്തിഗതമായോ തൊഴില്‍ സ്ഥാപനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചോ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം. അപേക്ഷകള്‍ ഏപ്രില്‍ 25ന് മുമ്പായി സമാജം ഓഫീസില്‍ നല്‍കണം.മേയ് ദിന സന്ദേശ സമ്മേളനത്തില്‍ മത്സര വിജയികള്‍ക്കു സമ്മാനം നല്‍കും.മികച്ച സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകരെ ചടങ്ങില്‍ ആദരിക്കും. കുട്ടികളുടെ ചിത്ര രചനാ മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്-ഫോണ്‍: 39901575, 33130242. വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പി.ടി.നാരായണന്‍, മനോഹരന്‍ പാവറട്ടി, സിറാജുദ്ദീന്‍, വിനയചന്ദ്രന്‍ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

Saturday, April 23, 2016

സംവിധായകൻ ബേസിൽ ജോസഫുമായി മുഖാമുഖം

ബഹറിൻ കേരളീയ സമാജം സിനിമ ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പുതുമുഖ സംവിധായകൻ ബേസിൽ ജോസഫുമായി മുഖാമുഖം പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു .കുഞ്ഞി രാമായണത്തിലൂടെ സ്വതത്ര സംവിധായകനായി വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തിയ യുവ സംവിധായകനാണ് ബേസിൽ ജോസഫ്‌ . തിരുവനതപുരം സി.ഇ.റ്റി. യിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനകാലത്താണ് ബേസിൽ തൻറെ സിനിമയിലേയ്ക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് .
ആള്, പ്രിയംവദ കാതരയാണോ, ഒരു തുണ്ട് പടം എന്നീ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിമുകളുടെ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ നേരത്തെ പ്രശസ്തനാണ് . സിനിമാസംവിധാന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തീർച്ചയായും പ്രചോദനമായിരിക്കും ബേസിൽ ജോസഫുമായുള്ള സംവാദം.
ഏപ്രിൽ 23 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ബി കെ എസ് രാമചന്ദ്രൻ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുഖാമുഖം പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ സിനിമാസ്നേഹികളെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി സമാജം ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഫ്രാന്‍സിസ് കൈതാരത്ത് , സമാജം ജനറല്‍സെക്രട്ടറി വീരമണി എന്നിവര്‍ അറിയിച്ചു . .
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : ബി കെ എസ കലാവിഭാഗം സെക്രട്ടറി മനോഹരൻ പാവറട്ടി 39848091 , ബി കെ എസ സിനിമ ക്ലബ് കൺവീനര് അജിത്‌ നായർ 39887068.

ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്റർ

ബഹറിൻ കേരളീയ സമാജം കലാ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്തത്തിൽ ഈ വര്‍ഷത്തെ ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്റർ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു .കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗാൽമകമായ കഴിവുകളും , അതോടൊപ്പം വ്യക്തിത്തവികസന ക്ലാസ്സുകളും , തിയേറ്റർ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള തിയേറ്റർ സിലബസ്സ് അനുസരിച്ചുള്ള പഠനവും കളികളും ആണ് ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്റർ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് .
എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണ് തിയേറ്റർ അരങ്ങേറുന്നത് . ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് തിയേറ്ററിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത് . മെയ്‌ രണ്ടാം തിയതി തിങ്കളാഴ്ച ഈ വർഷത്തെ തിയേറ്റർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി , കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു പൊതു യോഗം ഏപ്രില്‍ 24 വൈകീട്ട് 8 മണിക്ക് എം .എം .രാമചന്ദ്രൻ ഹാളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഇതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളും ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്ന് സമാജം ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡണ്ട്‌ ശ്രീ . ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത് , ജനറൽ സെക്രട്ടറി . ശ്രീ .വീരമണി എന്നിവര് അറിയിച്ചു.
ശ്രീ . രമേശ്‌ രെമു കൺവീനർ ആയും , ശ്രീ . വിഷ്ണു നാടകഗ്രാമം , ശ്രീമതി . സൗമ്യ കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നിവർ ജോയൻറ് കൺവീനർ ആയുള്ള വിഫുലമായ കമ്മിറ്റി ആണ് ഈ വർഷത്തെ ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്റർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് . തിയേറ്റർ സുഗമമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്നും , ഏപ്രില്‍ 24 ന് നടക്കുന്ന പോതുയോഗത്തിൽ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കണമെന്നും കലാവിഭാഗം സെക്രട്ടറി മനോഹരൻ പാവറട്ടി അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു .
ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്റർ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മനോഹരൻ പാവറട്ടി ( 39848091 ) രമേശ്‌ രെമു ( 33392403 ) എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക .